FeCu

Begrippen en Sleutelwoorden voor de Rider Waite Tarot

Uit het voorwoord:

Vooreerst wil ik vermelden dat ik Tarot niet zie als een middel om aan waarzeggerij of voorspelling te doen. Voor mij is het een hulpmiddel om de niet materiële aspecten van een mens beter te begrijpen.
Je zult hier geen echte interpretaties vinden. Ik vind dat elkeen uiteindelijk zijn eigen interpretatie aan de kaarten moet geven, interpretaties waar zij of hij zich goed bij voelt.
Ik vermeld wel drijfveren, voorbeeldbevestigingen, sleutelwoorden en nog meer…

 

Advanced Search