FeCu

Kabbala voor mezelf

Een ietwat langer document over de Levensboom. Een uittreksel uit het voorwoord:

Je gaat hier geen rituelen vinden of formules om engelen op te roepen. Het
is ook geen werkboek. Zoals ik al zei, is Spiritualiteit voor mij iets individueel.
Het gaat in de eerste plaats over jouw persoonlijke groei. Dit document is in
hoofdzaak een soort scholastische verhandeling over de Levensboom. Het is
een boek om te denken.

Advanced Search